Thứ Bảy, Tháng Hai 24, 2024

Kết quả đào tạo Giảng huấn 2020

Tính đến T12/2020 Ông Trần Văn Mai - Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu và thực hành Khoa học dưỡng sinh - Giám đốc Trung tâm dưỡng sinh tỉnh Bình Dương đã trực tiếp đào tạo 323 Giảng huấn Trường sinh học. Đính kèm danh sách 323 Giảng huấn.