Kết quả đào tạo Giảng huấn 2020

1242

Tính đến T12/2020 Ông Trần Văn Mai – Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu và thực hành Khoa học dưỡng sinh – Giám đốc Trung tâm dưỡng sinh tỉnh Bình Dương đã trực tiếp đào tạo 348 Giảng huấn Trường sinh học.