Lãnh đạo Trung tâm

2361

Trung tâm dưỡng sinh tỉnh Bình Dương thành lập theo quyết định số 99 ngày 19/12/2012 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương về việc thành lập TTDS Bình Dương.