Về trung tâm dưỡng sinh Bình Dương

1936

Trung tâm Dưỡng sinh tỉnh Bình Dương là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, được hình thành trên cơ sở tự nguyện của các cá nhân và tổ chức, hoạt động trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo và luyện tập dưỡng sinh.