Ông Trần Văn Mai phát biểu tại buổi lễ thành lập chi nhanh dưỡng sinh tỉnh Lâm Đồng

3072