Tổ chức thành công Đợt 1 các lớp học nâng cao Trường sinh học cấp 4&5 năm 2022 tại các tỉnh thành Việt Nam

2222

Từ ngày 16/5/2022 đến 19/6/2022, Chú Trần Văn Mai – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Nghiên cứu và thực hành khoa học Dưỡng sinh – Kiêm Giám đốc Trung tâm Dưỡng sinh tỉnh Bình Dương cùng với Đoàn giảng huấn phía Nam đã tổ chức thành công 08 khóa học, lớp học nâng cao Trường sinh học cấp 4&5 Đợt 1 năm 2022 tại các tỉnh thành Việt Nam (Gồm có: Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước, Trà Vinh). Kết quả đào tạo được 926 học viên cấp 4 và 526 học viên cấp 5 Trường sinh học.
– Ghi nhận chi tiết số lượng học viên và video tại các tỉnh thành:
1/. Khóa 1_Lớp cấp 4&5 tổ chức ngày 16/5 và 17/5/2022 tại Bình Dương có 135 học viên cấp 4 và 108 học viên cấp 5.

2/. Khóa 2_Lớp cấp 4&5 tổ chức ngày 18/5 và 19/5/2022 tại Tây Ninh có 69 học viên cấp 4 và 29 học viên cấp 5.

3/. Khóa 3_Lớp cấp 4&5 tổ chức ngày 05/6 và 06/6/2022 tại Vũng Tàu có 164 học viên cấp 4 và 109 học viên cấp 5.

4/. Khóa 4_Lớp cấp 4&5 tổ chức ngày 08/6 và 09/6/2022 tại Bình Thuận có 156 học viên cấp 4 và 76 học viên cấp 5.

5/. Khóa 5_Lớp cấp 4&5 tổ chức ngày 10/6/2022 tại Đồng Nai có 102 học viên cấp 4 và 45 học viên cấp 5.

6/. Khóa 6_Lớp cấp 4&5 tổ chức ngày 12/6 và 13/6/2022 tại Lâm Đồng có 121 học viên cấp 4 và 45 học viên cấp 5.

7/. Khóa 7_Lớp cấp 4&5 tổ chức ngày 14/6 và 15/6/2022 tại Bình Phước có 58 học viên cấp 4 và 36 học viên cấp 5.

8/. Khóa 8_Lớp cấp 4&5 tổ chức ngày 17/6 và 18/6/2022 tại Trà Vinh có 121 học viên cấp 4 và 78 học viên cấp 5.

——————————————————
💻Website: https://truongsinhhoc.com.vn/
🌎Facebook: https://www.facebook.com/truongsinhho…
📽Youtube: https://www.youtube.com/c/TTDSBìnhDương
📧Email: trungtamduongsinhtinhbinhduong@gmail.com