Lịch học Trường sinh học cấp 1&2 và Lớp Tịnh Dưỡng Quý III/2022 tại Tỉnh Bình Dương

626

💖 Thông báo: Lịch học cấp 1&2 và Lớp Tịnh dưỡng Quý III/2022 (Gồm có Tháng 7 + Tháng 8 + Tháng 9/2022) tại Trung tâm Dưỡng sinh tỉnh Bình Dương và tại Câu lạc bộ, Điểm lớp trực thuộc Trung tâm.
– Lưu ý: Lớp Tịnh dưỡng Nữ ngày 10/7/2022 tại TTDS Bình Dương: Ngưng tiếp nhận thông tin học viên đăng ký vì đã đủ số lượng tổ chức lớp học. Ban Tổ chức sẽ tổng hợp danh sách học viên đã đăng ký, gửi lên kênh Website, facebook của Trung tâm để mời học viên về học lớp Tịnh Dưỡng. Riêng các lớp Tịnh dưỡng kế tiếp tại TTDS tỉnh Bình Dương thực hiện đăng ký học như sau:

🎀 Đối tượng tham gia lớp Tịnh dưỡng: Học viên học từ cấp 3 Trường sinh học trở lên (Ưu tiên cho học viên học nâng cấp TSH).
🎀 Hình thức đăng ký:
🌀 1.1/. Đăng ký qua Trưởng Điểm lớp, CLB mà học viên đang sinh hoạt. Trưởng Điểm, CLB tập hợp thông tin học viên đăng ký gửi đến Cô Ngọc Sương.
🌀 1.2/. Đối với học viên tại TTDS tỉnh Bình Dương thì đăng ký trực tiếp đến Cô Ngọc Sương (ĐT: 0937627226 – Số điện thoại có sử dụng zalo)
🌀 1.3/ Nội dung nhắn tin: Họ và tên; Năm sinh; Địa chỉ; Cấp học hiện tại. Kết nối zalo, chụp rõ hình ảnh CCCD/CMND mặt trước và mặt sau gửi qua zalo.
🌀 1.4/ Điều kiện mở lớp: Từ 20 đến 45 học viên. Khi đủ số lượng đăng ký mở lớp, Trung tâm sẽ thông báo trên kênh Facebook của Trung tâm để mời học viên về học.
———–
🎀 Lưu ý: Các Trưởng Điểm, Câu lạc bộ trực thuộc TTDS tỉnh Bình Dương ngưng cử người về Trực tại TTDS tỉnh Bình Dương trong tuần diễn ra lớp Tịnh dưỡng.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💻Website: https://truongsinhhoc.com.vn/
🌎Facebook: https://www.facebook.com/truongsinhhoc.com.vn
📽Youtube: https://www.youtube.com/c/TTDSBìnhDương
📧Email: trungtamduongsinhtinhbinhduong@gmail.com