Kính mời học viên đã đăng ký Tịnh dưỡng từ ngày 20/11 đến 27/11 tại TTDS tỉnh Bình Dương về tham gia lớp học

420