Lịch học cấp 3 – Tháng 4/2021 tại Bình Phước

640

Ngày học: 25/04/2021 (Lúc 07 giờ sáng – Chủ Nhật);

Điểm học: Điểm học xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, T. Bình Phước;

Địa chỉ: Xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, T. Bình Phước;

– Điện thoại liên hệ: 

                     – A. 3 Nhu: 0844 582 664;

                     – A. Ngọc Anh: 0983 449 090.