Lớp học Trường sinh học tháng 02/2022 tại tỉnh Bình Dương

823

Tại tỉnh Bình Dương, từ ngày 21/02/2022 đến ngày 26/02/2022 có 02 Điểm lớp Trường sinh học trực thuộc Trung tâm Dưỡng sinh tỉnh Bình Dương tổ chức lớp học TSH cấp 1&2 phục vụ nhu cầu học tập nâng cao sức khỏe của người dân (Lớp học Miễn phí), gồm có:
1/. Câu lạc bộ Trường sinh học Dưỡng sinh An Tây (Địa chỉ: Đình thần An Tây, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) có 12 Học viên tham gia học mới.
2/ Điểm lớp Hưng Hòa (Địa chỉ: Ấp 1, xã Hưng Hòa, Huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) có 52 học viên tham gia học mới.