Điểm lớp Dĩ An

1489

Địa chỉ: 134 Đường Đông Tác, Khu phố Đông tác, P. Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, Bình Dương

Quản lý chuyên môn: Ông Bùi Thanh Bá – Giảng huấn

Quản lý tổ chức: 

1. Ông Nguyễn Anh Dũng;
2. Ông Nguyễn Văn Xinh.

Điện thoại liên hệ thông tin các lớp học:

– A. Bá: 0914 275 522;
– A. Trung: 0366 734 286;
– A. Xinh: 0945 818 828.

Hình ảnh lớp học