Điểm lớp Tân Uyên

1763

Địa chỉ: Khu phố 5, P. Uyên Hưng, Tx Tân Uyên, T. Bình Dương

Quản lý chuyên môn: Nguyễn Như Học – Giảng huấn

Quản lý tổ chức:

1. Bà: Nguyễn Thị Anh;
2. Ông: Trịnh Tiến Thắng.

Điện thoại liên hệ thông tin các lớp học:

– A. Học: 093 4846367;
– A. Hiệp: 0918 176444.