Điểm lớp Trừ Văn Thố

1526

Địa chỉ: Ấp 1, xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Quản lý chuyên môn: Ông Hồ Xuân Hùng – Giảng huấn

Quản lý tổ chức: 

1. Bà Nguyễn Thị Thủy;
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng.

Điện thoại liên hệ thông tin các lớp học:

– A. Xuân Hùng: 0988 339 359;
– C. Ánh Hồng: 0367 566 080.

Video lớp học

Hình ảnh lớp học